เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชโรงเรียน

เนื้อร้อง/ทำนอง อาจารย์สมบัติ นักพิณพาทย์

เขียวขาว ปลิวไสวเด่นสง่า

วิทยา สามัคคี มีวินัย

ใฝ่ คุณธรรม น้อมนำจิตใจ

ให้ก้าวหน้าสดใสในชีวี

เรารักกันจริงใจไม่หลงผิด

สิ่งเสพติดใดๆเราไม่มี

กีฬา การเรียน การดนตรี

เราสู้เต็มที่ไม่หนีใคร

วิทยานนท์ วิทยานนท์

สร้างคนพัฒนาก้าวไกล

มีคุณภาพ คุณธรรม ประจำใจ

เติบใหญ่เป็นคนดีมีวิชา

เขียว-ขาว ดังแสงเทียนที่สว่าง

ส่องนำทางให้ความรู้การศึกษา

เราเรียนรู้ที่ครูสอนทุกวิชา

ไม่น้อยหน้า วิทยานนท์


สุขสันต์วิทยานนท์

เนื้อร้อง อาจารย์พีระพงษ์ วิทยานนท์

ทำนอง อาจารย์สมบัติ นักพิณพาทย์

วิทยานนท์นั้นเป็นสถานศึกษา

ค้นหาวิชาสั่งสอนมิเคยตกหล่น

ช่วยค้นหาวิชาแม้ยากสุดล้น

วิทยาสร้างคนพัฒนาก้าวไกล

นักเรียนและครูร่วมใจสมัครสมาน

ทั้งกิจการการศึกษายิ่งใหญ่

การเรียนไร้ทุกข์สนุกรื่นเริงหัวใจ

หลากหลายมากมายในสถาบันเรา

เขียวขาวแสงสกาวสดใส

สว่างไสวอยู่ในกลางนภา

เหมือนดั่งแสงจันทร์สาดแสงส่องมา

วิทยาก้าวหน้าให้เจริญรุ่งเรือง

วิทยานนท์สถานศึกษาแห่งนี้

วิชาการดี คุณธรรมนำหน้า

ขอให้สุขสันต์สำราญชื่นบานอุรา

มีความสุขทั่วหน้าทั้งครูศิษย์ชั่วนิจนิรันดร์