welcome

PICS OF THE DAY

บรรยากาศในโรงเรียน
บรรยากาศในโรงเรียน
บรรยากาศในโรงเรียน
บรรยากาศในโรงเรียน
บรรยากาศในโรงเรียน

กิจกรรม ล่าสุด

ทัศนศึกษา (ช่วงชั้นต้น)


ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
วันที่ 6 มีนาคม 2562

ดูรูป

ค่ายลูกเสือ (ประถมต้น)


ณ โรงเรียนวิทยานนท์
วันที่ 17 มกราคม 2562

ดูรูป

กิจกรรมวันเด็ก


ณ วันที่ 11 มกราคม 2562

ดูรูป
กิจกรรมทั้งหมด


18 ถนนราษฎร์พัฒนา
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240


info@witayanont.com


โทร: 02-517-7322
แฟ็กซ์: 02-518-1097


witayanont school
witayanont school

นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้โรงเรียน

student

ด.ช. กันตภน ธัญญาสกุล


ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโดนานาชาติ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

student

ด.ช. ณัฏฐพัชร หงษ์เทียมทอง


ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน Stem Challenge ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตราชภัฏพระนคร

student

ด.ช. คณพศ รัตนสุภา


ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน Stem Challenge ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตราชภัฏพระนคร

student

ด.ช.วาริด จิตรนารี


ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน Stem Challenge ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตราชภัฏพระนคร

ปฏิทินปฏิบัติงาน